Plan Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

Informacje Ogólne

 

Wprowadzenie

 Czym jest nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego – w naszej rodzinie i naszym domu?

Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam Tobie! w danej rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi w tym obrazie, ażeby wskrzeszać miłość i udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko Gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności.

Rodzina jest domowym Kościołem, podstawową komórką życia kościelnego i społecznego. Od niej zależy przyszłość Kościoła i narodu. Nawiedzenie rodzin przez Jezusa jest szansą dla nich, by w pełni otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego.

 

Wskazania do nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

 

 1. Należy zapoznać się wcześniej z Modlitewnikiem Liturgii Nawiedzenia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w rodzinie/domu.
 2. Przygotowując się do nawiedzenia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w rodzinie, należy zatroszczyć się o to, aby wszyscy skorzystali wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczyli we Mszy św. i przystąpili do Komunii św. Postarajmy się także wzajemnie sobie przebaczyć różne przewinienia i pojednać się ze sobą. Jest to bowiem dla rodziny wydarzenie historyczne.

   3. Pamiętajmy także o przygotowaniu odpowiedniego i godnego miejsca na postawienie obrazu. Nakrywamy go białym     obrusem, przygotowujemy kwiaty i dwie świece, które ustawiamy w pobliżu obrazu. Obok obrazu umieszczamy także nasze rodzinne Pismo święte (rodzinną Biblię).

    4. Z sąsiadami należy uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia obrazu do swojego domu (zwykle obraz przekazuje się o godz. 18.00). W każdej rodzinie obraz jest przez 24 godziny.

 

   5. Rodzina gromadzi się pół godziny przed przyjęciem obrazu i rozpoczyna przygotowanie modlitewne bezpośrednio przed przyjęciem obrazu Pana Jezusa Miłosiernego.

   6. Z mieszkania obraz wynoszą domownicy do umówionego wcześniej miejsca.

   7. Obraz przyjmujemy przez ucałowanie; następnie na swoim ciele czynimy znak krzyża.

   8. Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych dwóch świec i w miarę możliwości śpiewamy pieśni.

   9. Przy padającym deszczu czy śniegu obraz należy okryć do tego przeznaczonym pokrowcem.

 

10. Razem z obrazem od sąsiadów rodzina przejmuje:

 • Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami,
 • Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia.

 

11. Po ustawieniu obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni rozpoczynają modlitwę.

 

12. Głowa rodziny lub wyznaczona osoba prowadzi modlitwy przewidziane w Modlitewniku Liturgii Nawiedzenia. Wskazane jest, aby wszyscy członkowie aktywnie uczestniczyli w modlitwie.

 

13. Ram obrazu i drewnianego stelaża nie dekorujemy. 

14. Wskazane jest korzystać z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństwa, by ubogacić naszą modlitwę.

15. Po zakończeniu nawiedzenia Obrazu w wiosce odbywa się Msza święta, która gromadzi całą społeczność wioski w remizie lub innym wyznaczonym miejscu /Jeruzal w kościele/ o godz. 17.00. Po Mszy św. następuje przekazanie Obrazu wyznaczonej rodzinie z kolejnej wioski. Porzewnica i wioska Topór organizują razem celebrację Mszy św. Kilka dni wcześniej, sołtys wioski lub radny z Rady Parafialnej poinformuje ks. Proboszcza o terminie Mszy św.

 

16. Zebrane fundusze w poszczególnych wioskach w trakcie nawiedzenia obrazu na rzecz potrzeb parafii przekazujemy do ks. Proboszcza.

Mieszkańcy mogą złożyć zbiorową ofiarę na Mszę św. celebrowaną, jako intencję dziękczynną za dar nawiedzenia swoich rodzin i otrzymanych łask.

 

Porządek nawiedzenia obrazu po wioskach

 1.    Porzewnica.
 2.    Topór.
 3.    Borki.
 4.    Dębowce.
 5.    Lipiny.
 6.    Płomieniec.
 7.   Jeruzal.

ul. Browarna,

ul. Krótka,

ul. Szkolna,

ul. Żwirowa,

ul. Górna,

ul. Mińska,

ul. Rynek,

ul. Kościelna

8.         Łukówiec.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
71 0.080406904220581